Paweł Dawidziuk

 Zwycięska walka na lidze „Granda na pięści”, Warszawa 2016